FastighetsMässan är mötesplatsen för hållbara lösningar inom drift, underhåll, energi och förvaltning med de senaste trenderna i fokus och för att skapa attraktiva regioner som möter framtidens krav. FastighetsMässan samlar branschens beslutsfattare som alla söker underlag för nya inköp med de senaste trenderna i fokus. På FastighetsMässan möts utställare och besökare med det gemensamma intresset att utveckla framtidens fastigheter. 

Köpenhamn

2–3 juni 2021
Brøndby hallen

Var med den 2-3 juni när Ejendomsmessen samlar aktörer inom fastighetsförvaltning från hela Danmark. Mässan ger dig en unik möjlighet att träffa nya partners, organisationer och ger dig tillgång till den senaste kunskapen, lösningarna och produktnyheterna.

Stockholm

10-11 mars 2021
Kistamässan

På FastighetsMässan Stockholm möts utställare och besökare med det gemensamma intresset att utveckla framtidens fastigheter och skapa en hållbar och attraktiv Stockholmsregion som möter framtidens krav.

Göteborg

 8–9 september 2021
Åbymässan

På FastighetsMässan Göteborg möts utställare och besökare med det gemensamma intresset att utveckla framtidens fastigheter och skapa en hållbar och attraktiv Göteborgsregion som möter framtidens krav.

Malmö

9-10 februari 2022
Malmömässan

Malmö är bra på miljöarbete och har ambitionen att vara en ledande miljöstad. Byggandet av hållbara städer är en global överlevnadsfråga och Malmö ligger i framkanten inom hållbar stadsutveckling. Det innebär satsningar på effektivare användning av energi, att förnybar energi i form av sol, vind, vatten och biogas ska fasas in och fossila bränslen fasas ut. Ambitionen är att så stor andel av energin som möjligt ska vara lokalt producerad.

På FastighetsMässan Syd är huvudfokus energi, hållbarhet och digitalisering.

Scroll to Top